تجهیزات کمکی

  • Auxiliary equipment

    تجهیزات کمکی

    سیستم تمیز کردن CIP با توجه به اندازه تجهیزات آبجو قابل تنظیم است. سیستم تمیز کردن CIP عمدتاً از مخزن چاودار ، مخزن ضد عفونی ، پمپ تمیز کردن CIP و سایر تجهیزات مرتبط تشکیل می شود. تجهیزات تولید سایت کل فرایند تمیز کردن به صورت بسته انجام می شود ، که احتمال آلودگی ثانویه ، امنیت شدید را به شدت کاهش می دهد.
    اگر ظرفیت مخزن اندک باشد ، می توان مخزن تمیز کردن بر روی چرخ دستی ها را ثابت کرد. این کار ساده برای تمیز کردن مخازن است.

    بیشتر بدانید